Co możemy Ci zaoferować?

Jesteśmy jedną z wiodących firm farmaceutycznych rynku generycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasza działalność obejmuje wszystkie obszary sektora farmaceutycznego. Chcemy być partnerem dla każdego pacjenta, lekarza i farmaceuty, oferując skuteczne i nowoczesne terapie. W naszym portfolio znajdują się leki z dziedziny kardiologii, psychiatrii, neurologii i onkologii.

Służymy pacjentom wykorzystując wszystkie nasze umiejętności. Naszą misją jest zapewnienie pacjentom długiego i zdrowego życia.

Dołączając do zespołu EGIS będziesz mieć okazję współtworzenia postępu w medycynie w odpowiedzi na potrzeby pacjentów. Niezależnie od specjalizacji, każdy pracownik przyczynia się do realizacji naszej misji. W drodze do jej realizacji kierujemy się wartościami takimi jak: troska, dążenie do innowacji, dążenie do sukcesu oraz rozwój przez wspólne działanie. Szanując godność i niepowtarzalność każdej osoby staramy się tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi aspiracji zawodowych i indywidualnych talentów.

MOŻLIWÓSCI KARIERY I ROZWOJU

W EGIS rozumiemy, że każdy chciałby pracować dla firmy, która daje możliwość rozwoju. Naszą ambicją jest, aby każdy pracownik działał z zaangażowaniem, zgodnie ze swoimi aspiracjami i umiejętnościami oraz miał szansę na rozwój osobisty i zawodowy. Wspieramy naszych pracowników w rozwijaniu kompetencji oraz w drodze do samodoskonalenia. Staramy się łączyć aspiracje zawodowe pracowników z pojawiającymi się wyzwaniami i potrzebami w rozwijającej się firmie.

PRZYJAZNA ATMOSFERA W MIEJSCU PRACY

 

W naszej firmie dbamy o atmosferę panującą w miejscu pracy. Kultura organizacyjna Egis oparta jest na wzajemnym szacunku i wysokich standardach etycznych.

Mamy świadomość jak ważne dla wielu z nas jest przyjazne i inspirujące otoczenie, a także bezpieczne warunki zatrudnienia, które zapewniamy naszym pracownikom.

W Egis troszczymy się o jakość wzajemnych relacji i dobrą współpracę. Wspieramy różne inicjatywy pracownicze, spotkania, programy, dzięki którym dzielimy się wiedzą, doświadczeniem oraz wzmacniamy zaangażowanie.

WYZWANIA

W Egis dostrzegamy siłę wyzwań. Każdy dzień przynosi u nas ambitne zadania. Dzięki zaangażowaniu i ambicji naszych pracowników dokonujemy postępów. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim warunków do rozwoju, aby nasi pracownicy mogli czerpać satysfakcję z pracy nad angażującymi i ambitnymi celami.

WYSOKI POZIOM JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚĆ

W Egis jedną z kluczowych wartości jest jakość, która dotyczy naszych produktów, usług i poziomu naszej współpracy. Wysoki poziom jakości produkowanych preparatów osiągamy m.in dzięki ciągłym inwestycjom i usprawnieniom linii produkcyjnych. Produkty Egis są wytwarzane i promowane przez naszych wysoko wykwalifikowanych pracowników, dla których jakość, profesjonalizm i osobista odpowiedzialność mają duże znaczenie w codziennej pracy. Taka postawa jest gwarancją sukcesu Egis.​

BENEFITY

 

Konkurencyjne wynagrodzenie

Regularnie sprawdzamy raporty wynagrodzeń, aby zapewnić konkurencyjność w kontekście pozycji na tle rynku i branży. Pakiety wynagrodzeń obejmują takie elementy jak: wynagrodzenie zasadnicze, premia i inne świadczenia socjalne.

Work-life balance

Egis to miejsce pracy umożliwiające łączenie życia rodzinnego z zawodowym. Jesteśmy firmą szanującą czas prywatny pracowników jak i ich życie rodzinne. Oferujemy pracownikom wybór najbardziej odpowiedniego modelu pracy wspierającego zawodowe jak i osobiste potrzeby.

Prywatna opieka medyczna i ubezpieczenie NNW

Finansujemy pakiet ubezpieczenia medycznego w prywatnej placówce medycznej dla każdego pracownika. Każdej zatrudnionej osobie dajemy również możliwość ubezpieczenia najbliższej rodziny tj. partnera, małżonka, dzieci, rodziców.

Każda osoba rozpoczynająca pracę w Egis jest ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków. Każdy może skorzystać także z dodatkowego ubezpieczenia na życie.

Karta sportowa dla Ciebie i rodziny

Finansujemy miesięczny abonament sportowy– kartę Multisport - bo wierzymy, że w zdrowym ciele zdrowy duch! Karta sportowa działa w 4000  tysiącach klubów sportowych na terenie całej Polski. Oferujemy możliwość rozszerzenia pakietu sportowego na członków rodziny, w tym zapewnienie zajęć basenowych lub karty Multisport Kids.

Program Onboardingowy

Każda osoba rozpoczynająca pracę jest wdrażana z pomocą bezpośredniego przełożonego, działu HR i Buddy’ego – doświadczonego kolegi z zespołu. W atmosferze wsparcia i zaangażowania pomożemy Ci wdrożyć się w nowe obowiązki. Oferujemy pakiet szkoleń wewnętrznych.

Możliwości rozwoju i dofinansowania kształcenia

Pracownicy mogą  brać udział w szkoleniach, konferencjach związanych z wykonywana pracą. W ciągu roku organizujemy też szkolenia otwarte z różnych dziedzin dla konkretnych grup pracowników oraz szereg webinarów. Gwarantujemy także dostęp do biblioteki online.

Język angielski

Oferujemy naukę języka angielskiego za pomocą platformy e-Tutor.

Dofinansowanie posiłków

Rozpoczynając pracę w Egis otrzymasz kartę lunchową, którą co miesiąc zasilamy środkami na gotowe posiłki w barach i restauracjach.

Bezpłatny parking dla pracowników biura

Biuro Egis jest wyposażone w bezpłatny parking dla samochodów. Dla miłośników jednośladów mamy stojak na rowery i mini stację naprawczą.

Świadczenia z Funduszu Socjalnego

Ze środków Funduszu finansujemy paczki dla dzieci, karty świąteczne, dofinansowanie kolonii, wczasy pod gruszą, spotkania integracyjne oraz zapomogi dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji losowej i materialnej.

Zajęcia sportowe i rekreacyjne

Jeśli jesteś miłośnikiem biegania, zapraszamy Cię do naszych drużyn sportowych: Egis Run Challenge i Egis Biovitalni. Zapalonym biegaczom finansujemy start w zawodach sportowych na terenie kraju. Pracownicy biura mogą skorzystać z zajęć jogi, które odbywają się dwa razy w tygodniu.

Nagradzanie osiągnięć

Doceniamy sukcesy zespołowe i indywidualne. Twoje zaangażowanie zostanie zauważone!

Narzędzia pracy

W zależności od charakteru stanowiska i stopnia zaszeregowania oferujemy zróżnicowane narzędzia pracy. Są to m.in. telefon służbowy, laptop, iPad i samochód służbowy.

Wspólne celebrowanie

Zależy nam na wspólnym celebrowaniu szczególnych momentów. Dlatego wraz z zespołem świętujemy urodziny, organizujemy spotkania przedświąteczne czy integracyjne.

Stabilne zatrudnienie

Najlepszym dowodem na to jak dobrze się u nas pracuje jest fakt, że 50% zatrudnionych osób pracuje dłużej niż 10 lat.

Akcje prozdrowotne

Oferujemy szereg akcji prozdrowotnych – od możliwości bezpłatnych szczepień, uczestniczenia w badaniach profilaktycznych, po sesje z psychologiem dla osób chcących zadbać o zdrowie psychiczne.

Krótsze piątki, elastyczny czas pracy, praca zdalna

Umożliwiamy rozpoczynanie pracy w elastycznym przedziale godzin. Na stanowiskach biurowych pracujemy 8,5 godziny od poniedziałku do czwartku a w piątki 6 godzin. Obecnie pracujemy w modelu hybrydowym.

Dodatkowe dni wolne

Oferujemy dodatkowe płatne dni wolne od pracy.